...

13. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 2 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Punkt D |AD| jest punktem styczności tego okręgu z |DC| = 2/3 , to obwód trójkąta ABC jest równy: ramieniem AC. Jeśli A. 12 cm B. 9 cm C. 8 cm D. 7 cm D. 5 cm

13. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 2 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Punkt D |AD| jest punktem styczności tego okręgu z |DC| = 2/3 , to obwód trójkąta ABC jest równy: ramieniem AC. Jeśli A. 12 cm B. 9 cm C. 8 cm D. 7 cm D. 5 cm

Zobacz!