...

14. W trójkącie ABC, w którym |AC|=|BC|=36 cm, poprowadzono dwusieczna kąta CBA, która przecięła ramię AC w punkcie D. Jeśli C |AB| = 28, 8 cm D: |AD|=4:5,to: A. B. |AB| = 40 cm C. |AB| = 45 cm D. |AB| = 54 cm

14. W trójkącie ABC, w którym |AC|=|BC|=36 cm, poprowadzono dwusieczna kąta CBA, która przecięła ramię AC w punkcie D. Jeśli C |AB| = 28, 8 cm D: |AD|=4:5,to: A. B. |AB| = 40 cm C. |AB| = 45 cm D. |AB| = 54 cm 

Zobacz!