...

14. W grupie 25 osób wszyscy czytają klasykę. Dodatkowo każda z tych osób czyta poezję lub prozę, przy czym 14 osób czyta poezję, a 20 osób czyta prozę. Oblicz

W grupie 25 osób wszyscy czytają klasykę. Dodatkowo każda z tych osób czyta poezję lub prozę, przy czym 14 osób czyta poezję, a 20 osób czyta prozę. Oblicz

Zobacz!