14. W trójkącie ABC na rysunku obok |AD|=1 1 5 cm , , |DB| = 7, 5 cm . Odcinek CD ma długość: A. 2 cm C. 4 cm B. 3 cm D. 5 cm

  1. W trójkącie ABC na rysunku obok |AD|=1 1 5 cm , , |DB| = 7, 5 cm . Odcinek CD ma długość: A. 2 cm C. 4 cm B. 3 cm D. 5 cm