15. W trójkącie ostrokątnym ABC mo, że | DB|=2,5 cm A |EB| = 2 cm dwie wysokości CD , |CD| = 5 cm oraz |AE| = 4 cm . Wówczas: B. |EB|=2 1 4 cm C. |EB| = 3 cm i AE. Wiado |EB|=3 1 8 cm Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.

15. W trójkącie ostrokątnym ABC mo, że | DB|=2,5 cm A |EB| = 2 cm dwie wysokości CD , |CD| = 5 cm oraz |AE| = 4 cm . Wówczas: B. |EB|=2 1 4 cm C. |EB| = 3 cm i AE. Wiado |EB|=3 1 8 cm Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.