16. Kat zewnętrzny przy podstawie trójkąta równoramiennego jest większy 0.36 degrees zewnętrznego przy jego wierzchołku przeciw podstawy. Wyznacz kąty od kata tego trójkąta.

16. Kat zewnętrzny przy podstawie trójkąta równoramiennego jest większy 0.36 degrees zewnętrznego przy jego wierzchołku przeciw podstawy. Wyznacz kąty od kata tego trójkąta.