17. W równoległoboku ABCD dwusieczna DE kąta rozwartego ADC i prosta BC wy znaczają dwa kąty przyległe, których miary pozostają w stosunku 2:3. Oblicz miary katów równoległoboku ABCD.

17. W równoległoboku ABCD dwusieczna DE kąta rozwartego ADC i prosta BC wy znaczają dwa kąty przyległe, których miary pozostają w stosunku 2:3. Oblicz miary katów równoległoboku ABCD.