18. W trójkącie ABC dane są długości boków: |AB| = 12 cm, |BC| = 8 cm, |AC| = 10 cm . Punkt D dzieli bok AB na takie dwa odcinki, że AD|:|DB|=3:5 . Przez punkt D popro wadzono prostą równoległą do boku AC, która przecięła bok BC w punkcie E. Oblicz dugości odcinków: CE, BE I DE.

18. W trójkącie ABC dane są długości boków: |AB| = 12 cm, |BC| = 8 cm, |AC| = 10 cm . Punkt D dzieli bok AB na takie dwa odcinki, że AD|:|DB|=3:5 . Przez punkt D popro wadzono prostą równoległą do boku AC, która przecięła bok BC w punkcie E. Oblicz dugości odcinków: CE, BE I DE.