15. Wartość funkcji f(x) = – x ^ 2 + ax + 2 dla argumentu -2 jest większa od 6 wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a > – 4 B. a < - 4 C. a < 0 D. a>6 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

15. Wartość funkcji f(x) = – x ^ 2 + ax + 2 dla argumentu -2 jest większa od 6 wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a > – 4 B. a < – 4 C. a < 0 D. a>6 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.