16. Funkcję f opisuje poniższa tabelka: X 5 -3 f(x) 2 -2 5 a) Podaj miejsce zerowe funkcji f. 3 1 2 2 0 b) Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie. c) Oblicz wartość wyrażenia 2* f(-3)+f(0)^ f( 5) d) Czy funkcja f ma punkt wspólny z osią OY?

16. Funkcję f opisuje poniższa tabelka: X 5 -3 f(x) 2 -2 5 a) Podaj miejsce zerowe funkcji f. 3 1 2 2 0 b) Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie. c) Oblicz wartość wyrażenia 2* f(-3)+f(0)^ f( 5) d) Czy funkcja f ma punkt wspólny z osią OY?