17. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funk cji g. a) Oblicz wartość wyrażenia g(3) – g(- 3) . b) Napisz wzór funkcji g. c) Wyznacz argumenty, dla których – 7 * g(x) < 0 . d) Czy funkcja g jest różnowartościowa? y = g(x) 2 10 3 4 X

17. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funk cji g. a) Oblicz wartość wyrażenia g(3) – g(- 3) . b) Napisz wzór funkcji g. c) Wyznacz argumenty, dla których – 7 * g(x) < 0 . d) Czy funkcja g jest różnowartościowa? y = g(x) 2 10 3 4 X