18. Funkcję h opisuje wzór h(x) = 3x – 4 , gdzie x in Z Z. a) Wyznacz punkt wspólny wykresu funkcji h z osią OY. b) Czy funkcja h ma miejsca zerowe? Odpowiedź uzasadnij. Podaj najmniejszy argument, dla którego funkcja h d) Wyznacz liczbę całkowitą, spetniającą równanie f(2x)=3-x. przyjmuj * epsilon wartość dodatnią. X.

18. Funkcję h opisuje wzór h(x) = 3x – 4 , gdzie x in Z Z. a) Wyznacz punkt wspólny wykresu funkcji h z osią OY. b) Czy funkcja h ma miejsca zerowe? Odpowiedź uzasadnij. Podaj najmniejszy argument, dla którego funkcja h d) Wyznacz liczbę całkowitą, spetniającą równanie f(2x)=3-x. przyjmuj * epsilon wartość dodatnią. X.