19. Funkcja f każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej przyporządkowuje sumę cyfr tej liczby a) Wyznacz wszystkie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 3. b) Jaką największą, a jaka najmniejszą wartość przyjmuje ta funkcja? c) Czy funkcja f jest monotoniczna? Odpowiedź uzasadnij. d) Czy funkcja jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

19. Funkcja f każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej przyporządkowuje sumę cyfr tej liczby a) Wyznacz wszystkie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 3. b) Jaką największą, a jaka najmniejszą wartość przyjmuje ta funkcja? c) Czy funkcja f jest monotoniczna? Odpowiedź uzasadnij. d) Czy funkcja jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.