20. Omów własności funkcji, której wykres jest przedstawiony na rysunku obok. AY -4 -3 – 2 -1 y = f(x)

20. Omów własności funkcji, której wykres jest przedstawiony na rysunku obok. AY -4 -3 – 2 -1 y = f(x)