21. f(x)= -6,iesii x in(- infty,-3)\\ (x-3)(x+5) 2 ,jesii x in(-3,+ infty) Funkcja f jest określona wzorem f(x)=3(x – 3)(x +5) Da) Wykaż, że f(- sqrt(10)) = f(1) . b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY.

21. f(x)= -6,iesii x in(- infty,-3)\\ (x-3)(x+5) 2 ,jesii x in(-3,+ infty) Funkcja f jest określona wzorem f(x)=3(x – 3)(x +5) Da) Wykaż, że f(- sqrt(10)) = f(1) . b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY.