22. Naszkicuj wykres funkcji określonej wzorem: f(x)={ f(x)= -x, osh x in\ -4,2)\\ -2, ief||x in(2,5) Nastepnie podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje g(x)= x^ 2 ,jesli x in(-2\\ 4,jesli x in(-5,

22. Naszkicuj wykres funkcji określonej wzorem: f(x)={ f(x)= -x, osh x in\ -4,2)\\ -2, ief||x in(2,5) Nastepnie podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje g(x)= x^ 2 ,jesli x in(-2\\ 4,jesli x in(-5,