23. Naszkicuj wykres funkcji g(x)=- -2,2) x in(-5,-2) cup(2,5) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.

23. Naszkicuj wykres funkcji g(x)=- -2,2) x in(-5,-2) cup(2,5) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.