24. Funkcja h jest określona wzorem h(x) = x ^ 2 + 6x , gdzie . a) Oblicz h(sqrt(2) – 1) R. x in R b) Wyznacz argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość 9. c) Oblicz miejsca zerowe funkcji h.

24. Funkcja h jest określona wzorem h(x) = x ^ 2 + 6x , gdzie . a) Oblicz h(sqrt(2) – 1) R. x in R b) Wyznacz argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość 9. c) Oblicz miejsca zerowe funkcji h.