25. Funkcja f opisana jest wzorem f(x) = (x + 2)(x – 4) , gdzie x in R a) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. D b) Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a zachodzi równość f(1 – a) = f(1 + a) . int 2 3 x* i sin x in(- infty,10) f(x)= 2 3 x-8,1\\ 9- 1 4 x^ 2 ,

25. Funkcja f opisana jest wzorem f(x) = (x + 2)(x – 4) , gdzie x in R a) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. D b) Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a zachodzi równość f(1 – a) = f(1 + a) . int 2 3 x* i sin x in(- infty,10) f(x)= 2 3 x-8,1\\ 9- 1 4 x^ 2 ,