26. Funkcja f opisana jest wzorem: f(x) = jeśli x in langle10,+ infty) a) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 9sqrt(2) . c) Sprawdź, czy punkt A(9, 2) należy do wykresu funkcji f. D d) Uzasadnij, że wykres funkcji f nie ma punktów wspólnych z osią OX.

26. Funkcja f opisana jest wzorem: f(x) = jeśli x in langle10,+ infty) a) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 9sqrt(2) . c) Sprawdź, czy punkt A(9, 2) należy do wykresu funkcji f. D d) Uzasadnij, że wykres funkcji f nie ma punktów wspólnych z osią OX.