27. Wyznacz dziedzinę funkcji f określonej wzorem: a) c) f(x) = (x + 1)/(x ^ 2 – 3) f(x) = (sqrt(2x + 14))/(sqrt(9 – x)) b) d) f(x) = (3x – 7)/(x ^ 2 + 10) f(x) = (2sqrt(x + 2))/(x ^ 2 – 4x + 4)

27. Wyznacz dziedzinę funkcji f określonej wzorem: a) c) f(x) = (x + 1)/(x ^ 2 – 3) f(x) = (sqrt(2x + 14))/(sqrt(9 – x)) b) d) f(x) = (3x – 7)/(x ^ 2 + 10) f(x) = (2sqrt(x + 2))/(x ^ 2 – 4x + 4)