28. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, o ile istnieją: a) c) f(x) = (x ^ 2 – 8x + 16)/(3 + x) f(x) = (2x * (x + 6) * (x – 3))/(x ^ 2 – 3x) b) d) f(x) = (4x ^ 2 – 100)/(sqrt(- x – 2)) f(x) = (sqrt(x) – 1)/(x ^ 2 – 2x + 1) . wartości ujemne. Następnie podaj

28. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, o ile istnieją: a) c) f(x) = (x ^ 2 – 8x + 16)/(3 + x) f(x) = (2x * (x + 6) * (x – 3))/(x ^ 2 – 3x) b) d) f(x) = (4x ^ 2 – 100)/(sqrt(- x – 2)) f(x) = (sqrt(x) – 1)/(x ^ 2 – 2x + 1) . wartości ujemne. Następnie podaj