29. Funkcja f określona jest że f(2) = 3 . a) Wyznacz a i f(x) = (2ax + 3)/(x + 1) wzorem f(x) = ustal wzór funkcji f. Db) Uzasadnij, że funkcja f nie ma miejsc zerowych. gdzie x ne-1 . Ponadto wiadomo, c) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY. d) Wyznacz zbiór wartości funkcji f.

29. Funkcja f określona jest że f(2) = 3 . a) Wyznacz a i f(x) = (2ax + 3)/(x + 1) wzorem f(x) = ustal wzór funkcji f. Db) Uzasadnij, że funkcja f nie ma miejsc zerowych. gdzie x ne-1 . Ponadto wiadomo, c) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY. d) Wyznacz zbiór wartości funkcji f.