30. Wykresy funkcji samym punkcie. a) Oblicz k. f(x) = 5x + 1orazg * (x) = ((2x – k)(3x + 1))/(y ^ 2 – 4) * p * r * z przecinają oś OY w tym b) Dla obliczonej w punkcie a) wartości k wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funk cji g.

 30. Wykresy funkcji samym punkcie. a) Oblicz k. f(x) = 5x + 1orazg * (x) = ((2x – k)(3x + 1))/(y ^ 2 – 4) * p * r * z przecinają oś OY w tym b) Dla obliczonej w punkcie a) wartości k wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funk cji g.