4.1. Sprawdź, czy podane w tabelkach wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Jeśli zmiennej y od zmiennej x. tak, to podaj współczynnik proporcjonalności i napisz wzór opisujący zależność 9 6 3 3 -2 -1 1 -4 sqrt(6) b) х 0,2 2 0,1 4 10 0,5 30 -6 1/3 – 2/9 0,6 – 2.5 – 0, 4 1 2/3 y 3 х 1 sqrt(3) y 2sqrt(3) 6-8 – 8sqrt(3) * sqrt(2) a) c) d) tym nk y

4.1. Sprawdź, czy podane w tabelkach wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Jeśli zmiennej y od zmiennej x. tak, to podaj współczynnik proporcjonalności i napisz wzór opisujący zależność 9 6 3 3 -2 -1 1 -4 sqrt(6) b) х 0,2 2 0,1 4 10 0,5 30 -6 1/3 – 2/9 0,6 – 2.5 – 0, 4 1 2/3 y 3 х 1 sqrt(3) y 2sqrt(3) 6-8 – 8sqrt(3) * sqrt(2) a) c) d) tym nk y