4.2. O wielkościach xi y wiadomo, że są wprost proporcjonalne. Podaj współczyn nik proporcjonalności. Uzupełnij tabelkę. a) x 0, 4sqrt(2) 4/15

4.2. O wielkościach xi y wiadomo, że są wprost proporcjonalne. Podaj współczyn nik proporcjonalności. Uzupełnij tabelkę. a) x 0, 4sqrt(2) 4/15