4.3. Bochenek chleba kosztuje 2,10 zł. sqrt(50) b) X 10 2 1 1/5 12 1/2 a) Napisz wzór proporcjonalności prostej, określający koszt zakupów w zależności od liczby x zakupionych bochenków. b) Na obóz harcerski zakupiono 28 bochenków chleba. Ile zapłacono? c) lle bochenków chleba można kupić za 1050 zł?

4.3. Bochenek chleba kosztuje 2,10 zł. sqrt(50) b) X 10 2 1 1/5 12 1/2 a) Napisz wzór proporcjonalności prostej, określający koszt zakupów w zależności od liczby x zakupionych bochenków. b) Na obóz harcerski zakupiono 28 bochenków chleba. Ile zapłacono? c) lle bochenków chleba można kupić za 1050 zł?