4.4. Rozważmy trójkąty, których podstawa ma długość 4 cm. Czy pole trójkąta jest wprost proporcjonalne do wysokości opuszczonej na tę podstawę? Jeśli tak, to na pisz wzór tej proporcjonalności prostej.

4.4. Rozważmy trójkąty, których podstawa ma długość 4 cm. Czy pole trójkąta jest wprost proporcjonalne do wysokości opuszczonej na tę podstawę? Jeśli tak, to na pisz wzór tej proporcjonalności prostej.