4.5. Pompa w ciągu 8 godzin wypompowała 54 800 litrów wody. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający liczbę litrów wypompowanej wody w ciągu x godzin przez tę pompę. 1 4 y – 2, 4 36 4 b) Oblicz, ile litrów wody wypompuje ta pompa w ciągu 12,5 godziny. c) Pompa wypompowała 89 050 litrów wody. Ile godzin pracowała?

4.5. Pompa w ciągu 8 godzin wypompowała 54 800 litrów wody. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający liczbę litrów wypompowanej wody w ciągu x godzin przez tę pompę. 1 4 y – 2, 4 36 4

b) Oblicz, ile litrów wody wypompuje ta pompa w ciągu 12,5 godziny. c) Pompa wypompowała 89 050 litrów wody. Ile godzin pracowała?