15. Wykres funkcji f jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności f(- x) + 1 > 0

15. Wykres funkcji f jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności f(- x) + 1 > 0