16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f(x) = – 0, 5x ^ 2 + x + 4 . a) Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej. b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f. c) Rozwiąż graficznie równanie f(x) = x + 2 .

16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f(x) = – 0, 5x ^ 2 + x + 4 . a) Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej. b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f. c) Rozwiąż graficznie równanie f(x) = x + 2 .