17. Wykresem funkcji chołek ma współrzędne ( (- 1, 0) . kwadratowej f(x) = a * x ^ 2 – 6x + c a) Oblicz a i c. jest parabola, której wierz b) Podaj zbiór wartości funkcji, opisanej wzorem y = 8 – f(x) . c) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których większe, niż funkcja g(x) = – 2x – 2 .

17. Wykresem funkcji chołek ma współrzędne ( (- 1, 0) . kwadratowej f(x) = a * x ^ 2 – 6x + c a) Oblicz a i c. jest parabola, której wierz b) Podaj zbiór wartości funkcji, opisanej wzorem y = 8 – f(x) . c) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których większe, niż funkcja g(x) = – 2x – 2 .