18. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca cina oś OY w punkcie o rzędnej – 1 1/2 funkcja f przyjmuje wartości zerowe: -3 1.^ prime Wykres funkcji f prze a) Wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej. b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. c) Jakie miejsca zerowe ma funkcja y=f(-x)+1 1 2 ? , gdzie , przyjmuje wartości wtedy, gd Y x in(- infty,-6) cup(-2,+ infty) Największa wartość

18. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca cina oś OY w punkcie o rzędnej – 1 1/2 funkcja f przyjmuje wartości zerowe: -3 1.^ prime Wykres funkcji f prze a) Wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej. b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. c) Jakie miejsca zerowe ma funkcja y=f(-x)+1 1 2 ? , gdzie , przyjmuje wartości wtedy, gd Y x in(- infty,-6) cup(-2,+ infty) Największa wartość