19. Funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + bx + c ujemne wtedy i tylko funkcji f jest równa 1. a) Podaj równanie osi symetrii wykresu funkcji f. . c) Napisz w postaci ogólnej wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o 3 jednostki w lewo i 4 jednostki do góry. b) Oblicz

19. Funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + bx + c ujemne wtedy i tylko funkcji f jest równa 1. a) Podaj równanie osi symetrii wykresu funkcji f. . c) Napisz w postaci ogólnej wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o 3 jednostki w lewo i 4 jednostki do góry. b) Oblicz