...

16. Funkcję fopisuje poniższa tabelka: X -5 2 -3 5 0 3 1 -2 2 0 a) Podaj miejsce zerowe funkcji f. -4 -2 b) Podaj argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartości niedodatnie. c) Oblicz wartość wyrażenia 2-f(-3)+(0)/(-5) d) Czy funkcja fma punkt wspólny z osią On?

16. Funkcję fopisuje poniższa tabelka: X -5 2 -3 5 0 3 1 -2 2 0 a) Podaj miejsce zerowe funkcji f. -4 -2 b) Podaj argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartości niedodatnie. c) Oblicz wartość wyrażenia 2-f(-3)+(0)/(-5) d) Czy funkcja fma punkt wspólny z osią On?

Zobacz!