...

17. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funk- cji g. a) Oblicz wartość wyrażenia g(3)-g(-3). b) Napisz wzór funkcji g. c) Wyznacz argumenty, dla których -7-g(x) <0. d) Czy funkcja g jest różnowartościowa? 1-3-2-1 dodatnią.

17. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funk- cji g. a) Oblicz wartość wyrażenia g(3)-g(-3). b) Napisz wzór funkcji g. c) Wyznacz argumenty, dla których -7-g(x) <0. d) Czy funkcja g jest różnowartościowa? 1-3-2-1 dodatnią.

Zobacz!