...

16. Na rysunku obok proste AB, BC, CA są stycznymi do danego okręgu odpowiednio w punktach L, M, K, przy czym |CM|=x,; |MB| = y, |KA| = z . Wiadomo, że x + y + z = 10; 3x = 2(y + z) Oblicz długość boku AB. cm oraz

16. Na rysunku obok proste AB, BC, CA są stycznymi do danego okręgu odpowiednio w punktach L, M, K, przy czym |CM|=x,; |MB| = y, |KA| = z . Wiadomo, że x + y + z = 10; 3x = 2(y + z) Oblicz długość boku AB. cm oraz 

Zobacz!