17. Dany jest okrąg o środku w Korzystając z danych na rysunku, oblicz a. p unkcie O i styczna do tego okręgu w punkcie P. b) 55 degrees a) 51 *0; 75\%^ 2 P

17. Dany jest okrąg o środku w Korzystając z danych na rysunku, oblicz a. p unkcie O i styczna do tego okręgu w punkcie P. b) 55 degrees a) 51 *0; 75\%^ 2 P