18. Punkty A, B, C należą do okręgu oraz | angle CBA|=| triangleleft ACB| . Przez punkty 8 i C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się w punkcie D. Wied że 2| triangleleft CDB|=| triangleleft CBA| , oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta ABC.

18. Punkty A, B, C należą do okręgu oraz | angle CBA|=| triangleleft ACB| . Przez punkty 8 i C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się w punkcie D. Wied że 2| triangleleft CDB|=| triangleleft CBA| , oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta ABC.