19. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu o środku w punkcie O oraz dane są kąty środkowe a i B. D a) Wykaż, że jeśli alpha = 54 degrees * i * beta = 72 degrees , to OA||BC . b) Oblicz miary kątów trójkąta ABC w przypadku, gdy alpha = 50 degrees , beta=78^ . D

19. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu o środku w punkcie O oraz dane są kąty środkowe a i B. D a) Wykaż, że jeśli alpha = 54 degrees * i * beta = 72 degrees , to OA||BC . b) Oblicz miary kątów trójkąta ABC w przypadku, gdy alpha = 50 degrees , beta=78^ . D