20. Punkty A, B, D n ależą do okręgu o środku w punkcie O. Sieczne AB i DO przecinają się w punkcie C, jak na rysunku obok. Wykaż, to |

20. Punkty A, B, D n ależą do okręgu o środku w punkcie O. Sieczne AB i DO przecinają się w punkcie C, jak na rysunku obok. Wykaż, to |<DOA|=3| triangleleft COB| . że jeśli |BC| = |BO|