21. Dwa okręgi o(O 1 ,r)i o(O 2 ,R) , gdzie r < R , są styczne wewnętrznie w punk cie A oraz |O 1 O 2 |=4 cm . a) Wyznacz promienie tych okręgów wiedząc, że ich suma jest równa 10 cm. D b) Przez punkt A poprowadzono prostą, która przecięła mniejszy okrąg w punkcie B, a większy w punkcie C. Wykaż, że O 1 B||O 2 C . Wiedząc dodatkowo, że |BC| = 6 cm oblicz AB.

21. Dwa okręgi o(O 1 ,r)i o(O 2 ,R) , gdzie r < R , są styczne wewnętrznie w punk cie A oraz |O 1 O 2 |=4 cm . a) Wyznacz promienie tych okręgów wiedząc, że ich suma jest równa 10 cm. D b) Przez punkt A poprowadzono prostą, która przecięła mniejszy okrąg w punkcie B, a większy w punkcie C. Wykaż, że O 1 B||O 2 C . Wiedząc dodatkowo, że |BC| = 6 cm oblicz AB.