22. Promienie dwóch okręgów są równe: r 1 =2m-1 oraz r 2 =3m . Odległość między środkami tych okręgów jest równa 14. a) Wyznacz liczbę m, dla której te okręgi mają jeden punkt wspólny. Dla wyznaczo nej liczby m podaj promienie tych okręgów. b) Dla jakich wartości m okręgi te mają dwa punkty wspólne?

22. Promienie dwóch okręgów są równe: r 1 =2m-1 oraz r 2 =3m . Odległość między środkami tych okręgów jest równa 14. a) Wyznacz liczbę m, dla której te okręgi mają jeden punkt wspólny. Dla wyznaczo nej liczby m podaj promienie tych okręgów. b) Dla jakich wartości m okręgi te mają dwa punkty wspólne?