23. Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 15 cm, popro wadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach A i B. Wiedząc, że promień okręgu jest równy 9 cm oraz |PA| / |AB| = 1/3 , oblicz długość cięciwy AB. D

23. Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 15 cm, popro wadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach A i B. Wiedząc, że promień okręgu jest równy 9 cm oraz |PA| / |AB| = 1/3 , oblicz długość cięciwy AB. D