24. W trójkącie prostokątnym ABC na rysunku obok punkt O jest środkiem dłuższej przyprostokątnej AB. Półokrąg o średnicy AB przecina przeciwprostokąt na BC w punkcie D. Wykaż, że jeśli |AD| = |DO| , to: a) |AC| = 2|CD| b) 4|CD||DB| = 3 * |AC| ^ 2 D B beta B

24. W trójkącie prostokątnym ABC na rysunku obok punkt O jest środkiem dłuższej przyprostokątnej AB. Półokrąg o średnicy AB przecina przeciwprostokąt na BC w punkcie D. Wykaż, że jeśli |AD| = |DO| , to: a) |AC| = 2|CD| b) 4|CD||DB| = 3 * |AC| ^ 2 D B beta B