17. Niech zbiór liczb całkowitych Z oznacza przestrzeń. Zbiory A i B są podzbiorami tej przestrzeni oraz Wyznacz zbiory: A=\ x:x in Nix<=5\ ), B=\ x:x in Z|x>-3\ . b) (A cup B)^ prime e) A^ prime cup B^ prime c) AB f) A^ prime cap B^ prime a) A cup B AB) d) (

17. Niech zbiór liczb całkowitych Z oznacza przestrzeń. Zbiory A i B są podzbiorami tej przestrzeni oraz Wyznacz zbiory: A=\ x:x in Nix<=5\ ), B=\ x:x in Z|x>-3\ . b) (A cup B)^ prime e) A^ prime cup B^ prime c) AB f) A^ prime cap B^ prime a) A cup B AB) d) (