18. Dane są zbiory: A=\ x:x in R]x>=-2\ , B=\ x:x in R:x<8\ . C=\ x:x in R|-5 4 ). Zaznacz na osi liczbowej zbiory: a) A – B d) B cap D

18. Dane są zbiory: A=\ x:x in R]x>=-2\ , B=\ x:x in R:x<8\ . C=\ x:x in R|-5<x<=1\ }, D=\ x:x in R|x<-3 lub x > 4 ). Zaznacz na osi liczbowej zbiory: a) A – B d) B cap D