...

18. Funkcję h opisuje wzór h(x)=3x-4, gdzie x e Z. a) Wyznacz punkt wspólny wykresu funkcji h z osią OY. b) Czy funkcja h ma miejsca zerowe? Odpowiedź uzasadnij. c) Podaj najmniejszy argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość d) Wyznacz liczbę całkowitą, spełniającą równanie f(2x)=3-x. 10 12 b) Jaką największą, a jaką najmniejszą wartość przyjmuje ta funkcja? c) Czy funkcja fjest monotoniczna? Odpowiedź uzasadnij. d) Czy funkcja fjest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

18. Funkcję h opisuje wzór h(x)=3x-4, gdzie x e Z. a) Wyznacz punkt wspólny wykresu funkcji h z osią OY. b) Czy funkcja h ma miejsca zerowe? Odpowiedź uzasadnij. c) Podaj najmniejszy argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość d) Wyznacz liczbę całkowitą, spełniającą równanie f(2x)=3-x. 10 12 b) Jaką największą, a jaką najmniejszą wartość przyjmuje ta funkcja? c) Czy funkcja fjest monotoniczna? Odpowiedź uzasadnij. d) Czy funkcja fjest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz!