...

2.11. Wykaż, że liczba: a) 513+5+55 jest podzielna przez 31; b) 375 +376 +377 +32 jest podzielna przez 40; c) 42018+ 42019+42020 jest wielokrotnością liczby 14; d) 620-3 6-4 6 jest wielokrotnością liczby 100.

2.11. Wykaż, że liczba: a) 513+5+55 jest podzielna przez 31; b) 375 +376 +377 +32 jest podzielna przez 40; c) 42018+ 42019+42020 jest wielokrotnością liczby 14; d) 620-3 6-4 6 jest wielokrotnością liczby 100.

Zobacz!