2.110. Wykaż, powołując się na odpowiednie własności logarytmów, że podane liczby są równe: a) log125 oraz 3log5 c) log7 12 – log7 2o * r * a * z * log7 6 b) log5 12 oraz 2 * log5 2 + log5 3 d) 5 * log9 2 + 2 * log9 1/4 oraz log9 2 e) 3 * log 3 + 2 * log 2 – log6 oraz log18 f) log3 2o * r * a * z – 7 * log3 1/2 – 3 * log3 4

2.110. Wykaż, powołując się na odpowiednie własności logarytmów, że podane liczby są równe: a) log125 oraz 3log5 c) log7 12 – log7 2o * r * a * z * log7 6 b) log5 12 oraz 2 * log5 2 + log5 3 d) 5 * log9 2 + 2 * log9 1/4 oraz log9 2 e) 3 * log 3 + 2 * log 2 – log6 oraz log18 f) log3 2o * r * a * z – 7 * log3 1/2 – 3 * log3 4